Autyzm Spektrum Autyzmu

Image by DCStudio on Freepik

Klucz do zdrowia psychicznego

Autyzm Spektrum Autyzmu

Autyzm jest zespołem zaburzeń rozwoju neurologicznego, które wpływają na komunikację, zachowanie społeczne i interakcje społeczne. Spektrum autyzmu, znane również jako spektrum zaburzeń autystycznych , odnosi się do różnorodności i złożoności objawów autyzmu. Osoby z ASD mogą wykazywać szeroki zakres symptomów i stopnia nasilenia, co jest powodem, dla którego mówi się o spektrum.
Oto kilka głównych cech i objawów charakterystycznych dla spektrum autyzmu:

Deficyty w komunikacji: Osoby z ASD mogą mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, wyrażaniu uczuć i komunikowaniu się z innymi. Mogą mieć ograniczony zakres mowy lub używać nietypowych form komunikacji, takich jak gesty.

Problemy z interakcjami społecznymi: Osoby z ASD mogą mieć trudności w czytaniu emocji innych osób, rozumieniu społecznych zasad i norm oraz nawiązywaniu przyjaźni.

Stereotypie i powtarzające się zachowania: Często występują u osób z ASD powtarzające się ruchy, działania lub zainteresowania.

Sztywność i opór wobec zmian: Osoby z ASD mogą mieć trudności w dostosowaniu się do zmian w harmonogramie lub rutynie, co może prowadzić do frustracji i niepokoju.

Nad- lub niedoczulica sensoryczna: Osoby z ASD mogą reagować w sposób nietypowy na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło, zapachy, dotyk itp.

Oto niektóre z najczęściej stosowanych terapii i podejść do wsparcia osób z ASD:

Terapia behawioralna Applied Behavior Analysis (ABA)

podejście terapeutyczne, które skupia się na zrozumieniu i modyfikowaniu zachowania poprzez systematyczne analizowanie i interweniowanie w środowisko jednostki. Jest szeroko stosowana w terapii dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem, ze względu na swoją skuteczność w nauczaniu nowych umiejętności społecznych, komunikacyjnych, akademickich i samoobsługowych.
Podstawowe założenia terapii ABA obejmują:
Analiza zachowania: Terapeuci ABA przeprowadzają dokładną analizę zachowania dziecka, aby zrozumieć, jakie konkretnie zachowania wymagają zmiany lub nauki. Za pomocą obserwacji i ewidencji danych identyfikują się cele terapeutyczne.

Zastosowanie technik behawioralnych: Terapia ABA korzysta z różnych technik behawioralnych, które opierają się na zasadach wzmocnienia pozytywnego i kary, aby kształtować i wzmacniać pożądane zachowania oraz redukować zachowania niepożądane.
Terapia ABA jest indywidualnie dostosowana do potrzeb każdego dziecka. Terapeuci uwzględniają indywidualne umiejętności, zainteresowania i cele dziecka, aby zapewnić skuteczne podejście terapeutyczne.
W terapii ABA stosuje się zasady nagradzania pozytywnego, co oznacza, że pożądane zachowania są wzmacniane pozytywnymi konsekwencjami, takimi jak pochwały, nagrody lub inne pozytywne bodźce. Zachowania niepożądane mogą być ignorowane lub zastosowana może być odpowiednia forma kary czasowej, ale zawsze z poszanowaniem i delikatnością.
Terapia ABA jest prowadzona w sposób systematyczny i oparty na konkretnych danych. Terapeuci rejestrują postępy dziecka, aby monitorować skuteczność terapii i dostosować podejście, jeśli to konieczne.

Terapia sensoryczna:

Terapia sensoryczna, znana również jako integracja sensoryczna, jest formą terapii skoncentrowaną na regulacji i adaptacji do różnych bodźców sensorycznych. Osoby z ASD często doświadczają nad- lub niedoczulicy sensorycznej, co oznacza, że mogą mieć trudności w przetwarzaniu informacji płynących z różnych zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Te trudności mogą prowadzić do niepokoju, frustracji, nieodpowiednich zachowań lub ograniczeń w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Terapia sensoryczna opiera się na teorii, że organizm ma zdolność do adaptacji i przetwarzania różnych bodźców sensorycznych, a przez odpowiednie interwencje można poprawić zdolności percepcyjne i reakcje na bodźce sensoryczne.

Podstawowe elementy terapii sensorycznej obejmują:

Ocena sensoryczna: Terapeuci sensoryczni przeprowadzają dokładną ocenę sensoryczną, aby zrozumieć, jakie bodźce sprawiają trudności danej osobie oraz jakie umiejętności sensoryczne wymagają wsparcia.

Przeszkolenie na bodźce sensoryczne: W terapii sensorycznej wykorzystuje się różnorodne bodźce, takie jak dotyk, ruch, dźwięk, wibracje, waga itp., aby pomóc w adaptacji do różnych sytuacji sensorycznych.

Integracja sensoryczna: Terapeuci starają się integrować różne bodźce sensoryczne w sposób kontrolowany, aby pomóc w rozwijaniu umiejętności adaptacyjnych.

Aktywność i zabawa: Terapia sensoryczna wykorzystuje zabawę i aktywności fizyczne, które angażują różne zmysły, aby pomóc osobie z ASD w przetwarzaniu bodźców sensorycznych w bezpieczny i kontrolowany sposób.

Stopniowanie bodźców: Terapeuci stopniowo wprowadzają bodźce sensoryczne w sposób kontrolowany, aby pomóc w stopniowym adaptowaniu się osoby do różnych poziomów sensorycznych.

Terapia integracji sensorycznej:

Terapia integracji sensorycznej (ang. Sensory Integration Therapy) to specyficzna forma terapii skoncentrowana na pomaganiu dzieciom i młodzieży z ASD w przetwarzaniu i integrowaniu różnych bodźców sensorycznych. Osoby z ASD często mają trudności w efektywnym przetwarzaniu bodźców sensorycznych i integracji informacji płynących z różnych zmysłów. Terapia integracji sensorycznej ma na celu pomóc w poprawie zdolności percepcyjnych i reakcji na bodźce sensoryczne oraz wspieraniu ogólnego rozwoju umiejętności funkcjonalnych.

Oto podstawowe założenia i cechy terapii integracji sensorycznej:

Zapewnienie odpowiednich bodźców sensorycznych: W terapii integracji sensorycznej wykorzystuje się różnorodne bodźce, takie jak dotyk, ruch, wibracje, dźwięki, wzrok itp., w sposób kontrolowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Stymulowanie układu sensorycznego: Terapeuci używają różnych technik i ćwiczeń, które mają na celu stymulowanie układu sensorycznego, aby pomóc dziecku w przetwarzaniu i reagowaniu na bodźce sensoryczne w bardziej efektywny sposób.

Integracja bodźców sensorycznych: Terapeuci starają się integrować różne bodźce sensoryczne, co oznacza, że umożliwiają dziecku doświadczenie kilku bodźców jednocześnie i na różne sposoby. To pomaga w lepszym rozumieniu i łączeniu informacji sensorycznych.

Celem terapii integracji sensorycznej jest pomóc osobom z ASD w poprawie organizacji i interpretacji informacji sensorycznych, co może prowadzić do zwiększenia skuteczności w codziennych zadaniach, lepszej regulacji emocjonalnej, poprawy umiejętności społecznych oraz redukcji niepożądanych zachowań związanych z nadwrażliwością lub niedwrażliwością sensoryczną.

Korzyści z terapii Spectrum Autyzmu.

Terapia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami spektrum autyzmu (ASD) przynosi wiele korzyści, zarówno krótko-, jak i długoterminowo. Terapia jest indywidualnie dostosowana do potrzeb każdego dziecka i może obejmować różnorodne podejścia terapeutyczne. Oto niektóre z głównych korzyści, jakie może przynieść terapia dla dzieci i młodzieży z ASD.

N

Terapia może pomóc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych.

N

Terapia może pomóc poprawiając samodzielność dzieci z ASD.

N

Terapeuci pomagają w identyfikacji i redukcji niepożądanych zachowań.

N

Terapeuci pomagają dzieciom z ASD w radzeniu sobie z emocjami.

Chłopiec z kwiatkiem

Pasja i profesjonalizm

Jesteśmy pasjonatami swojej pracy i przez to  angażujemy się w badania oraz rozwój w dziedzinie psychologii dziecięcej i młodzieżowej.

Wysokie kwalifikacje

Połączenie wysokiej jakości wykształcenia z praktycznym doświadczeniem w pracy z dziećmi o różnych trudnościach emocjonalnych i behawioralnych.

Etyka i wysokie standardy zawodowe.

Przestrzegamy etyki zawodowej i standardów praktyki psychologicznej.  Działamy działają zgodnie z etycznymi zasadami, respektując prywatność i dobro swoich pacjentów.

Dlaczego warto z Nami współpracować ?

Tworzymy przyjazną, pozytywną atmosferę, która pomaga dziecku czuć się komfortowo i być zaakceptowanym podczas sesji terapeutycznych. Wszystkie sesje i informacje pozostają w pełnej poufności, a my przestrzegamy najwyższych standardów etycznych w swojej praktyce.

N

Mamy doświadczenie w pracy z różnymi problemami terapeutycznycmi.

N

Oferujemy rodzicom narzędzia i wskazówki, które mogą wspierać rozwój dziecka także poza terapią.

N

Wielu naszych pacjentów osiągnęło znaczące postępy w swoim emocjonalnym i społecznym rozwoju.

N

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić komfortowe i wspierające środowisko terapeutyczne.

Zapraszamy do kontaktu