Terapia zachowań agresywnych

Terapia zachowań agresywnych Klucz do zdrowia psychicznego Terapia zachowań agresywnych Terapia agresywnych zachowań dla dzieci i młodzieży to proces interwencji psychologicznej, którego celem jest zrozumienie, kontrola i redukcja agresywnych reakcji oraz zachęcanie...