Autyzm dziecięcy a rozwój intelektualny: 3 pomysły na pracę z dzieckiem w Spektrum Autyzmu.

Image by DCStudio on Freepik

Najczęściej zadawane pytania.

Jak zachowuje się dziecko w spektrum autyzmu?

Dzieci w spektrum autyzmu mogą wykazywać różnorodne zachowania, ponieważ autyzm manifestuje się na różne sposoby u różnych osób. Nie ma jednego typowego wzorca zachowań charakterystycznego dla wszystkich dzieci z autyzmem. Niemniej jednak, istnieją pewne cechy zachowań, które mogą występować u niektórych dzieci z autyzmem, w tym:

Trudności w komunikacji społecznej: Dzieci mogą mieć trudności z nawiazywaniem kontaktu wzrokowego, rozumieniem gestów czy znaczenia mimiki twarzy. Mogą mieć trudność w nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi.

Powtarzające się zachowania i zainteresowania: Może występować uporczywa potrzeba powtarzania tych samych czynności lub mówienia tych samych słów. Niektóre dzieci mogą mieć wąskie zainteresowania wchodzące w fiksację, skupiając się na szczegółach lub jednym temacie.

Trudności w komunikacji werbalnej: Niektóre dzieci mogą mieć ograniczone umiejętności językowe, mogą mówić bardzo mało lub w ogóle. Inne mogą mieć rozwinięty język, ale mogą mieć trudności z rozumieniem abstrakcyjnych lub przenośnych znaczeń.

Zmysłowa nadwrażliwość lub podwrażliwość: Dzieci z autyzmem mogą reagować w sposób nadwrażliwy na bodźce sensoryczne, takie jak dotyk, dźwięk, zapach czy światło.

Trudności w regulacji emocji: Niektóre dzieci mogą mieć trudności z kontrolowaniem swoich emocji, mogą wykazywać nietypowe reakcje emocjonalne, takie jak śmiech lub płacz w nieodpowiednich sytuacjach.

Ograniczone umiejętności zabawy i współdziałania z rówieśnikami: Dzieci z autyzmem mogą preferować zabawę jednoosobową lub niezdolne są do angażowania się w zabawę z innymi dziećmi w sposób typowy dla ich wieku.

Warto jednak podkreślić, że każde dziecko jest inne i może wykazywać różnorodne zachowania, a diagnoza autyzmu opiera się na kompleksowej ocenie przeprowadzonej przez specjalistów.

Jak rozpoznać spektrum autyzmu?

Rozpoznanie autyzmu jest procesem, który wymaga oceny przez wykwalifikowanych specjalistów. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w rozpoznaniu spektrum autyzmu:

Obserwacja zachowań: Zwróć uwagę na różnorodne zachowania dziecka, takie jak trudności w komunikacji społecznej, powtarzające się zachowania, ograniczone zainteresowania czy trudności z regulacją emocji.

Konsultacja z lekarzem: Jeśli zauważysz niepokojące zachowania u dziecka, skonsultuj się z pediatrą lub lekarzem psychiatrą. Lekarz może skierować cię do specjalisty, który przeprowadzi kompleksową diagnostykę.

Ocena przez specjalistów: Diagnoza autyzmu wymaga oceny przez specjalistów, takich jak psycholog, pedagog, psychiatra dziecięcy. Proces ten może obejmować obserwacje, wywiady z rodzicami, testy psychologiczne i oceny rozwoju dziecka.

Ocena rozwoju dziecka: Specjaliści mogą ocenić różne obszary rozwoju dziecka, takie jak komunikacja, umiejętności społeczne, umiejętności adaptacyjne i zachowanie, aby zidentyfikować ewentualne opóźnienia czy zaburzenia.

Wykluczenie innych możliwych przyczyn: Ważne jest również wykluczenie innych możliwych przyczyn zachowań dziecka, które mogą przypominać objawy autyzmu, ale są spowodowane innymi czynnikami, takimi jak na przykład zaburzenia słuchu czy zaburzenia lękowe.

Zdobycie wsparcia: Jeśli dziecko zostanie zdiagnozowane jako dziecko z autyzmem, ważne jest wsparcie od specjalistów, takich jak psycholog, logopeda czy pedagog specjalny, którzy mogą pomóc w opracowaniu planu interwencji i wsparcia dla dziecka.

Czego nie lubi dziecko z autyzmem?

Dziecko z autyzmem, podobnie jak każde inne dziecko, może mieć swoje indywidualne preferencje i upodobania. Niemniej jednak, istnieją pewne czynniki, które mogą być trudniejsze dla dzieci z autyzmem ze względu na ich potrzeby. Oto kilka potencjalnych rzeczy, których nie lubią niektóre dzieci z autyzmem:

Nadmierne bodźce sensoryczne: Dzieci z autyzmem często mają wrażliwość na bodźce sensoryczne, takie jak głośny hałas, jasne światło, intensywne zapachy czy dotyk. Mogą unikać sytuacji lub miejsc, które wywołują u nich dyskomfort sensoryczny.

Zmiany w rutynie: Dzieci z autyzmem często lubią rutynę i przewidywalność. Nagłe zmiany w planach lub środowisku mogą sprawić im trudność i prowadzić do niepokoju czy frustracji.

Trudności w komunikacji: Dzieci z autyzmem mogą mieć trudności w wyrażaniu swoich potrzeb, uczuć i myśli. Kiedy nie są w stanie efektywnie komunikować się, mogą czuć się zdezorientowane, zagubione lub sfrustrowane.

Sygnały społeczne: Dzieci z autyzmem mogą mieć trudności w interpretowaniu sygnałów społecznych, takich jak mowa ciała, mimika twarzy czy ton głosu. Mogą czuć się nieswojo w sytuacjach społecznych lub mieć trudności w nawiazywaniu relacji z innymi dziećmi.

Nieprzewidywalne sytuacje: Dzieci z autyzmem mogą czuć się niepewnie w sytuacjach, które są nieprzewidywalne lub chaotyczne. Mogą preferować strukturalne i przewidywalne środowisko, które daje im poczucie bezpieczeństwa.

Wymagające sytuacje społeczne: Dzieci z autyzmem mogą unikać sytuacji społecznych, które są wymagające pod względem komunikacji, interakcji czy adaptacji. Mogą czuć się lepiej w sytuacjach, w których mogą działać według swojego wzorca.

Ważne jest, aby pamiętać, że preferencje i reakcje dzieci z autyzmem mogą się różnić, dlatego ważne jest indywidualne podejście i zrozumienie potrzeb danego dziecka.

Co uspokaja dziecko z autyzmem?

Uspokajanie dziecka z autyzmem może być wyzwaniem, ponieważ każde dziecko może reagować inaczej na różne strategie. Niemniej jednak, istnieje wiele metod, które mogą być skuteczne w uspokajaniu dzieci z autyzmem. Oto kilka potencjalnych sposobów:

Rutyna i przewidywalność: Zapewnienie stabilnej rutyny i przewidywalności może być kluczowe dla uspokojenia dziecka z autyzmem. Dzieci z autyzmem często czują się komfortowo, kiedy wiedzą, co się wydarzy i co się stanie dalej.

Stymulacja sensoryczna: Dla niektórych dzieci z autyzmem, stymulacja sensoryczna może być uspokajająca. Może to obejmować masaż, używanie gumowych opasek, stymulację dotyku lub słuchanie ulubionej muzyki.

Kąciki bezpieczeństwa: Stworzenie specjalnego miejsca, które jest spokojne i bezpieczne dla dziecka, może pomóc mu się uspokoić w trudnych momentach. Może to być miękki kącik z poduszkami lub koce, w którym dziecko może się schronić.

Techniki oddechowe: Nauczanie dziecka prostych technik oddechowych, takich jak głębokie oddychanie lub dmuchanie jak balon, może pomóc w redukcji napięcia i stresu.

Zabawy i zajęcia relaksacyjne: Angażowanie dziecka w spokojne zabawy i zajęcia, takie jak kolorowanie, układanie puzzli czy oglądanie książek obrazkowych, może być pomocne w uspokajaniu.

Komunikacja werbalna i niewerbalna: Zapewnienie dziecku możliwości wyrażania swoich uczuć i potrzeb może pomóc mu się uspokoić. Może to obejmować używanie prostych słów lub gestów, aby zrozumieć, co dziecko próbuje przekazać.

Zrozumienie i akceptacja: Ważne jest, aby być cierpliwym i empatycznym wobec dziecka z autyzmem. Akceptacja jego potrzeb i reakcji może pomóc w budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

Każde dziecko z autyzmem jest inne, więc ważne jest eksperymentowanie z różnymi strategiami i obserwowanie, co działa najlepiej dla danego dziecka. Współpraca z terapeutami i specjalistami może również pomóc w opracowaniu spersonalizowanego planu uspokajania dla dziecka

Klucz do zdrowia psychicznego

Spis treści
2
3
Autyzm dziecięcy a rozwój intelektualny: 3 pomysły na pracę z dzieckiem w Spektrum Autyzmu.

Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe, które wpływa na komunikację, zachowanie społeczne i interakcje społeczne. Spektrum autyzmu, znane również jako spektrum zaburzeń autystycznych , odnosi się do różnorodności i złożoności objawów autyzmu. Osoby z ASD mogą wykazywać szeroki zakres symptomów i stopnia nasilenia objawów, co jest powodem, dla którego mówi się o spektrum autyzmu.
Oto kilka głównych cech i objawów charakterystycznych dla spektrum autyzmu:

Deficyty w komunikacji: Osoby z ASD mogą mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, wyrażaniu uczuć i komunikowaniu się z innymi. Mogą mieć ograniczony zakres mowy lub używać nietypowych form komunikacji.

Problemy z interakcjami społecznymi: Osoby z ASD mogą mieć trudności w czytaniu emocji innych osób, rozumieniu społecznych zasad i norm oraz nawiązywaniu przyjaźni.

Stereotypie i powtarzające się zachowania: Często występują u osób z ASD powtarzające się ruchy, działania lub zainteresowania.

Sztywność i opór wobec zmian: Osoby z ASD mogą mieć trudności w dostosowaniu się do zmian w harmonogramie lub rutynie, co może prowadzić do frustracji i niepokoju.

Nadwrażliwość lub podwrażliwość sensoryczna: Osoby z ASD mogą reagować w sposób nietypowy na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło, zapachy, dotyk itp.

Autyzm dziecięcy a rozwój dziecka: 3 pomysły na pracę z dzieckiem w Spektrum Autyzmu.

Nawiąż relację z dzieckiem w spektrum autyzmu

Praca psychologiczna z dzieckiem w spektrum autyzmu jest ważnym elementem terapii dziecka w spektrum autyzmu. Bycie w kontakcie z dzieckiem w spektrum autyzmu i stopniowe dzielenie z nim wspólnego pola uwagi jest ważnym elementem wspierania dziecka z nabywaniu ważnych dla niego umiejętności społecznych. W trakcie pracy terapeutycznej z dzieckiem w spektrum autyzmu pracujemy nad jego trudnościami, szukamy rozwiązań i strategii które pomogą dziecku lepiej odnaleźć się w codzienności.

Podążaj za dzieckiem w spektrum autyzmu i jego zainteresowaniami.

Rozpoczynając pracę z dzieckiem w spektrum autyzmu dobrze poznać jego zainteresowania i fiksacje. W trakcie pierwszych spotkań ta wiedza pozwoli terapeucie wykorzystać te zainteresowania do nawiązania relacji terapeutycznej z dzieckiem w spektrum autyzmu. Terapeuta, pozwalając dziecku podzielić się swoim zainteresowaniem ma szansę by lepiej poznać dziecko i wprowadzać elementy terapeutyczne takie jak pomoce terapeutyczne, naklejki, czy gry w tematyce, która interesuje dziecko. Dzięki tym oddziaływaniom, psycholog dziecięcy pracujący z dzieckiem w spektrum autyzmu ma możliwość nawiązać relację z  dzieckiem i na bazie jego zainteresowań tworzyć plan terapii.

Pracuj na zasobach dziecka w spektrum autyzmu.

Praca z dzieckiem w spektrum autyzmu powinna rozpoczynać się od poznania zasobów, to znaczy mocnych stron dziecka. Uważność na mocne strony dziecka w spektrum autyzmu, będzie wspierająca w procesie nawiązywania relacji terapeutycznej i wykorzystywania mocnych stron dziecka w pracy nad tym z czym dziecko radzi sobie gorzej. Ważne jest to by podkreślać zarówno rodzicom jak i wychowawcom, że dziecka w spektrum autyzmu nie określają tylko jego trudności. Mają też swoje mocne strony, które warto podkreślać i wykorzystywać w codzienności zarówno domowej jak i szkolnej, tak by dziecko w spektrum autyzmu mogło czuć się ważne i potrzebne.

Korzyści z terapii Spectrum Autyzmu.

Terapia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami spektrum autyzmu (ASD) przynosi wiele korzyści, zarówno krótko-, jak i długoterminowo. Terapia jest indywidualnie dostosowana do potrzeb każdego dziecka i może obejmować różnorodne podejścia terapeutyczne. Oto niektóre z głównych korzyści, jakie może przynieść terapia dla dzieci i młodzieży z ASD.

N

Terapia może pomóc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych.

N

Terapia może pomóc poprawiając samodzielność dzieci z ASD.

N

Terapeuci pomagają w identyfikacji i redukcji niepożądanych zachowań.

N

Terapeuci pomagają dzieciom z ASD w radzeniu sobie z emocjami.

Dziewczynka w wieku przedszkolnym zatykająca uszy rękoma, z zamkniętymi oczami. Autyzm dziecięcy. Spektrum Autyzmu

Pasja i profesjonalizm

Jesteśmy pasjonatami swojej pracy i przez to  angażujemy się w badania oraz rozwój w dziedzinie psychologii dziecięcej i młodzieżowej.

Wysokie kwalifikacje

Połączenie wysokiej jakości wykształcenia z praktycznym doświadczeniem w pracy z dziećmi o różnych trudnościach emocjonalnych i behawioralnych.

Etyka i wysokie standardy zawodowe.

Przestrzegamy etyki zawodowej i standardów praktyki psychologicznej.  Działamy działają zgodnie z etycznymi zasadami, respektując prywatność i dobro swoich pacjentów.

Dlaczego warto z Nami współpracować ?

Tworzymy przyjazną, pozytywną atmosferę, która pomaga dziecku czuć się komfortowo i być zaakceptowanym podczas sesji terapeutycznych. Wszystkie sesje i informacje pozostają w pełnej poufności, a my przestrzegamy najwyższych standardów etycznych w swojej praktyce.

N

Mamy doświadczenie w pracy z różnymi problemami terapeutycznycmi.

N

Oferujemy rodzicom narzędzia i wskazówki, które mogą wspierać rozwój dziecka także poza terapią.

N

Wielu naszych pacjentów osiągnęło znaczące postępy w swoim emocjonalnym i społecznym rozwoju.

N

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić komfortowe i wspierające środowisko terapeutyczne.

Zapraszamy do kontaktu

Spis treści
2
3
loading
Verified by MonsterInsights