Terapia ADHD u dzieci i młodzieży

ADHD u dzieci psycholog dziecięcy

Klucz do zdrowia psychicznego

Terapia ADHD u dzieci i młodzieży

Czym jest ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

ADHD to powszechnie występujące zaburzenie neurobehawioralne, które dotyka dzieci i młodzież na całym świecie. Charakteryzuje się ono trudnościami w koncentracji, nadmierną impulsywnością oraz nadmierną aktywnością. Dzieci i młodzież z ADHD często mają trudności w kontrolowaniu swojego zachowania i funkcjonowaniu w codziennym życiu, co może znacząco wpływać na ich osiągnięcia szkolne, relacje społeczne i ogólną jakość życia.

Jak zdiagnozować ADHD

ADHD jest diagnozowane u dzieci i młodzieży w różnym wieku, jednak często objawy zaczynają się ujawniać we wczesnym dzieciństwie. Dla wielu rodziców i opiekunów jest to wyjątkowo frustrujący i złożony problem, ponieważ dzieci z ADHD mogą wydawać się nieokrzesane, roztargnione i niespokojne w porównaniu z ich rówieśnikami. Rozumienie natury tego zaburzenia jest kluczem do zapewnienia odpowiedniej pomocy i wsparcia, które umożliwią dzieciom i młodzieży z ADHD rozwijanie swojego pełnego potencjału.

Główne objawy ADHD

Objawy można podzielić na trzy kategorie: nadpobudliwość, nieuwaga i impulsywność. Dzieci z dominującym objawem nadpobudliwości są niespokojne, mają trudności z uspokojeniem się, często są “na biegu” i wydają się być zawsze pełne energii. Natomiast dzieci z dominującym objawem nieuwagi mogą mieć trudności z koncentracją, łatwo zbaczać z tematu, popełniać niedokładności w szkole i innych zadaniach, a także gubić przedmioty. Impulsywność manifestuje się poprzez podejmowanie działań bez zastanowienia, mówienie przed myśleniem i trudności z oczekiwaniem na swoją kolej.

Przyczyny ADHD

Badania wskazują na rolę czynników genetycznych, neurologicznych i środowiskowych. Może wpływać na różne obszary funkcji mózgu, w tym na regulację uwagi i kontroli impulsów. Również niska masa mózgu oraz zmniejszone poziomy pewnych neuroprzekaźników mogą odgrywać rolę w rozwoju ADHD.

Pomimo tego, że ADHD niekiedy może wydawać się problemem związanym z brakiem dyscypliny lub złym wychowaniem, to nie jest wina dziecka ani rodziców. Zaburzenie to ma swoje podłoże neurobiologiczne, dlatego leczenie i wsparcie skupiają się na zrozumieniu i radzeniu sobie z wyzwaniami, z którymi borykają się dzieci i młodzież z ADHD.

Zaburzenie nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) jest wyjątkowo powszechne u dzieci i młodzieży. Dla wielu rodziców i opiekunów stanowi to wyzwanie, jednak terapia prowadzona przez doświadczonego psychologa w gabinecie psychologicznym może znacząco poprawić jakość życia dziecka oraz pomóc mu w skutecznym radzeniu sobie z objawami ADHD. Poniżej omówimy różne możliwości leczenia ADHD w gabinecie psychologicznym.

Terapia behawioralna:

Jest to jedna z najskuteczniejszych metod leczenia ADHD u dzieci i młodzieży. Psycholog wspiera dziecko w nauce konkretnych umiejętności, które pomagają mu lepiej radzić sobie z trudnościami wynikającymi z zaburzenia. Często wykorzystuje się techniki takie jak trening umiejętności społecznych, naukę organizacji i planowania, a także kontrolę impulsów. Terapia behawioralna pomaga dziecku rozwinąć pozytywne zachowania i umiejętności, które ułatwiają mu funkcjonowanie w codziennym życiu.

Terapia poznawczo-behawioralna:

Ta forma terapii skupia się na identyfikacji i zmianie myśli oraz przekonań, które mogą wpływać na zachowanie i emocje dziecka. Psycholog pracuje z dzieckiem nad rozwijaniem zdrowszych myśli i podejść do problemów, co może pomóc w redukcji objawów ADHD i poprawie funkcjonowania.

Terapia rodziny:

ADHD nie dotyka tylko samego dziecka, ale też jego rodziny. Terapia rodzinna pomaga zrozumieć i radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie za sobą to zaburzenie. Psycholog wspiera rodziców w rozwijaniu skutecznych strategii wychowawczych, które uwzględniają specyficzne potrzeby ich dziecka. W terapii rodziny można również pracować nad poprawą komunikacji i współpracy w rodzinie.

Terapia grupowa:

Psycholog może organizować terapie grupowe dla dzieci i młodzieży z ADHD. Udział w grupach rówieśniczych może być korzystny, ponieważ dzieci mogą się wzajemnie wspierać i dzielić doświadczeniami. Terapia grupowa może również pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych i radzenia sobie z emocjami.

Edukacja i wsparcie dla rodziców:

Psycholog może dostarczyć rodzicom informacji na temat ADHD, co pozwala na lepsze zrozumienie tego zaburzenia i jakie zachowania są spodziewane u dziecka. Udzielanie rodzicom praktycznych wskazówek i narzędzi do radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z ADHD jest niezwykle ważne.

Monitorowanie postępów:

W gabinecie psychologicznym, dziecko jest systematycznie monitorowane pod kątem postępów w leczeniu. Psycholog ocenia skuteczność zastosowanych strategii i dostosowuje terapię, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Podsumowując, gabinecie psychologicznym dostępne są różnorodne możliwości leczenia ADHD u dzieci i młodzieży. Współpraca z doświadczonym psychologiem może pomóc w zrozumieniu tego zaburzenia, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie oraz poprawie jakości życia dziecka i całej rodziny. Kluczem do skutecznego leczenia jest indywidualne podejście, które uwzględnia unikalne potrzeby i możliwości każdego pacjenta. Dzięki odpowiedniej terapii, dzieci i młodzież z ADHD mają szansę na osiągnięcie pełnego potencjału i spełnienie swoich aspiracji życiowych.

Korzyści z terapi ADHD

Terapia ADHD dla dzieci i młodzieży może pomóc poprawić koncentrację i skupienie uwagi, zmniejszyć impulsywność oraz kontrolować nadmierną aktywność. Pomaga także rozwijać umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, ucząc strategii organizacji, planowania i kontroli emocji. Dzięki terapii, dzieci i młodzież z ADHD mogą osiągnąć lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społecznej.

N
Pomaga w rozwijaniu umiejętności koncentracji, organizacji i planowania, co przekłada się na lepsze wyniki szkolne.
N
Wspiera w rozwijaniu umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, empatia i rozwiązywanie konfliktów.
N
Pomaga w kontrolowaniu impulsywnych reakcji i podejmowaniu przemyślanych decyzji.
N
Pomaga zrozumieć swoje unikalne cechy i wyzwania związane z tym zaburzeniem.
Trening umiejętności społecznych
Pasja i profesjonalizm

Jesteśmy pasjonatami swojej pracy i przez to  angażujemy się w badania oraz rozwój w dziedzinie psychologii dziecięcej i młodzieżowej.

Wysokie kwalifikacje

Połączenie wysokiej jakości wykształcenia z praktycznym doświadczeniem w pracy z dziećmi o różnych trudnościach emocjonalnych i behawioralnych.

Etyka i wysokie standardy zawodowe.

Przestrzegamy etyki zawodowej i standardów praktyki psychologicznej.  Działamy działają zgodnie z etycznymi zasadami, respektując prywatność i dobro swoich pacjentów.

Dlaczego warto z Nami współpracować.

Tworzymy przyjazną, pozytywną atmosferę, która pomaga dziecku czuć się komfortowo i być zaakceptowanym podczas sesji terapeutycznych. Wszystkie sesje i informacje pozostają w pełnej poufności, a my przestrzegamy najwyższych standardów etycznych w swojej praktyce.

N
Mamy doświadczenie w pracy z różnymi problemami terapeutycznycmi.
N
Oferujemy rodzicom narzędzia i wskazówki, które mogą wspierać rozwój dziecka także poza terapią.
N
Wielu naszych pacjentów osiągnęło znaczące postępy w swoim emocjonalnym i społecznym rozwoju.
N
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić komfortowe i wspierające środowisko terapeutyczne.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt