3 Ważne Terapie ADHD u Dzieci: Co warto wiedzieć.

Dziewczynka w wieku przedszkolnym krzyczy i reaguje agresywnie. ADHD u dzieci

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie są objawy ADHD u dzieci?

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, jest zaburzeniem neuro-rozwojowym diagnozowanym, również u dzieci i młodzieży. Objawy ADHD można podzielić na trzy główne podtypy: podtyp z przewagą zaburzeń uwagi, podtyp z przewagą nadruchliwości i impulsywności, oraz podtyp mieszany. Oto kilka przykładów objawów z każdej kategorii.

Podtyp z przewagą zaburzeń uwagi:
 • Trudności w utrzymaniu skupienia na zadaniach, szczególnie tych wymagających wysiłku intelektualnego.
 • Częste zapominanie o codziennych obowiązkach lub zagubienie przedmiotów.
 • Trudności w słuchaniu poleceń czy utrzymywaniu uwagi podczas rozmów.
 • Unikanie lub zaniedbywanie zadań, które wymagają długotrwałego skupienia.
Podtyp z przewagą nadruchliwości i impulsywności:
 • Nadmierna ruchliwość, np. wstanie z krzesła w sytuacjach, gdy powinno się siedzieć.
 • Niepokój i niespokojne zachowanie, trudności z uspokojeniem się.
 • Mówienie bez końca, nawet gdy jest to nieodpowiednie w danej sytuacji.
 • Trudności w cichych grach lub spokojnych zabawach.
  • Zachowania impulsywne, takie jak przerywanie innym podczas rozmowy lub wtrącanie się w sytuacje, nie czekając na swoją kolej.
  • Trudności z oczekiwaniem na swoją kolej, lub wybieraniem odpowiednich momentów do działania.
  • Podjęcie ryzykownych działań bez rozważenia konsekwencji.

Warto zauważyć, że objawy ADHD mogą się różnić w zależności od wieku dziecka i innych czynników. Istotne jest, aby diagnozę i leczenie ADHD ustalił wykwalifikowany specjalista, czyli psychiatra dziecięcy.

Jak odróżnić dziecko z ADHD od niegrzecznego zachowania?

Odróżnianie objawów ADHD od zachowań uznanych za niegrzeczne może być wyzwaniem, ale istnieją pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. Oto kilka wskazówek:

Czas trwania i częstość zachowań:

Objawy ADHD są zazwyczaj trwałe i występują często w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy dziecko jest w szkole, w domu czy w innych miejscach. Niegrzeczne zachowanie może być czasowe i nie występować we wszystkich sytuacjach.

Intensywność i impulsywność:

Dzieci z ADHD często wykazują impulsywne zachowania, takie jak skakanie z jednej czynności na drugą, trudność w czekaniu na swoją kolej, przerywanie innym w trakcie rozmowy itp. Natomiast niegrzeczne zachowanie może wynikać z braku umiejętności regulacji emocji, ale może być mniej impulsywne i bardziej związane z konkretną sytuacją.

Utrudnienia w skupieniu uwagi:

Dzieci z ADHD mają zazwyczaj trudności ze skupieniem uwagi na zadaniach wymagających długotrwałego wysiłku poznawczego, takich jak czytanie, pisanie lub słuchanie nauczyciela. Niegrzeczne zachowanie może być spowodowane brakiem zainteresowania danym zadaniem, ale niekoniecznie wynika z trudności w koncentracji uwagi.

Wpływ na funkcjonowanie:

ADHD może znacząco wpływać na funkcjonowanie dziecka w różnych obszarach życia, takich jak szkoła, życie rodzinne i społeczne. Jeśli zachowanie dziecka znacząco utrudnia mu funkcjonowanie w tych obszarach, warto udać się do specjalisty diagnozującego ADHD.

Obserwacja przez specjalistę:

Ostateczną diagnozę ADHD powinien postawić wykwalifikowany specjalista, taki jak lekarz psychiatra dziecięcy, na podstawie kompleksowo zebranego wywiadu,  oceny objawów, historii rozwoju dziecka i jego funkcjonowania.

Jeśli masz wątpliwości co do zachowania Twojego dziecka, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, który może przeprowadzić dokładną diagnozę i zaproponować odpowiednie interwencje.

Jak uspokoić dziecko z ADHD?

Uspokojenie dzieci z ADHD może być wyzwaniem, ale istnieje kilka strategii, które mogą być skuteczne. Oto kilka sugestii:

Rutyna: Utrzymywanie stałej rutyny może pomóc dziecku z ADHD w poczuciu bezpieczeństwa i przewidywalności. Regularne harmonogramy dla posiłków, snu, zajęć oraz czasu na pracę domową lub zabawę mogą być pomocne.

Ćwiczenia Fizyczne: Regularna aktywność fizyczna może pomóc w redukcji nadmiaru energii u dzieci z ADHD. Zorganizowanie codziennej dawki ruchu, takiej jak spacery, jazda na rowerze, czy nawet krótkie przerwy na aktywność fizyczną podczas nauki, może pomóc w uspokojeniu.

Techniki Relaksacyjne: Nauczanie dzieci technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie, proste ćwiczenia jogi dla dzieci, czy obrazowanie umysłowe, może pomóc w obniżeniu poziomu stresu i napięcia.

Zastosowanie Technik Organizacyjnych: Pomaganie dziecku w organizacji jego otoczenia, tak aby było bardziej przewidywalne i mniej przytłaczające, może pomóc w zmniejszeniu nadmiaru bodźców i zwiększeniu koncentracji.

Medytacja i Mindfulness: Ćwiczenia medytacyjne i techniki mindfulness mogą pomóc dzieciom z ADHD w lepszym skupieniu uwagi i regulacji emocji.

Bodźce Sensoryczne: Zapewnienie dziecku dostępu do materiałów sensorycznych, takich jak żwir, zabawki sensoryczne, czy huśtawki, może pomóc w uspokojeniu i skupieniu uwagi.

Wsparcie Terapeutyczne: W wielu przypadkach wsparcie terapeutyczne, jest jedną ze skuteczniejszych metod wspierającąych dzieci i ich rodziców w radzeniu sobie z objawami ADHD.

Ważne jest, aby dopasować podejście do indywidualnych potrzeb i preferencji dziecka z ADHD. Współpraca z terapeutami, nauczycielami i specjalistami może również być kluczowa dla skutecznego radzenia sobie z objawami ADHD u dzieci.

Czy ADHD u dziecka mija z wiekiem?

ADHD to zaburzenie neurorozwojowe, jednak jego objawy i ich nasilenie mogą się zmieniać wraz z wiekiem i zastosowanymi strategiami radzenia sobie. W przypadku niektórych dzieci objawy mogą wyciszać się wraz z dojrzewaniem, podczas gdy u innych mogą one pozostać lub nawet nasilić się w dorosłości.

Nie ma jednoznacznej reguły dotyczącej przebiegu ADHD. Niektóre dzieci doświadczają wyciszenia objawów wraz z wiekiem, a ich funkcjonowanie może się poprawić, szczególnie jeśli korzystają z odpowiednich terapii i strategii radzenia sobie z objawami.

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na to, jak ADHD rozwija się z wiekiem, w tym dostępność leczenia, wsparcie społeczne, zdrowie psychiczne, strategie zarządzania emocjami, a także indywidualne cechy osobowościowe i mechanizmy radzenia sobie. Dlatego ważne jest, aby każde dziecko z ADHD było oceniane indywidualnie, a terapia i wsparcie były dostosowane do jego potrzeb.

Klucz do zdrowia psychicznego

3 Ważne Terapie ADHD u Dzieci: Co warto wiedzieć.

Czym jest ADHD

ADHD to powszechnie występujące zaburzenie neurorozwojowe, które dotyka dzieci i młodzież na całym świecie. Charakteryzuje się ono trudnościami w koncentracji, nadmierną impulsywnością oraz nadmierną aktywnością. Dzieci i młodzież z ADHD często mają trudności w kontrolowaniu swojego zachowania i funkcjonowaniu w codziennym życiu, co może znacząco wpływać na ich osiągnięcia szkolne, relacje społeczne i ogólną jakość życia.

Jak zdiagnozować ADHD u dzieci.

ADHD jest diagnozowane u dzieci i młodzieży w różnym wieku, jednak często objawy zaczynają się ujawniać we wczesnym dzieciństwie. Dla wielu rodziców i opiekunów jest to wyjątkowo trudny i złożony problem, ponieważ dzieci z ADHD mogą wydawać się nieokrzesane, roztargnione i niespokojne w porównaniu z ich rówieśnikami. Rozumienie natury tego zaburzenia jest kluczem do zapewnienia odpowiedniej pomocy i wsparcia, które umożliwią dzieciom i młodzieży z ADHD rozwijanie swojego pełnego potencjału.

Główne objawy ADHD

Objawy można podzielić na trzy podtypy: podtyp z przewagą zaburzeń uwagi, podtyp z przewagą nadruchliwości i impulsywności, oraz podtyp mieszany. Dzieci z dominującym podtypem nadruchliwości są niespokojne, mają trudności z uspokojeniem się, często są “w biegu” i wydają się być zawsze pełne energii. Natomiast dzieci z dominującym podtypem zaburzeń uwagi mogą mieć trudności z koncentracją, łatwo zbaczać z tematu, popełniać niedokładności w szkole i innych zadaniach, a także gubić przedmioty. Impulsywność manifestuje się poprzez podejmowanie działań bez zastanowienia, mówienie przed myśleniem i trudności z oczekiwaniem na swoją kolej.

Przyczyny ADHD u dzieci.

Badania wskazują na rolę czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Powyższe czynniki mogą wpływać na różne obszary funkcji mózgu, w tym na regulację uwagi i kontroli impulsów. Również zmniejszone poziomy pewnych neuroprzekaźników mogą odgrywać rolę w rozwoju ADHD.

Pomimo tego, że ADHD niekiedy może wydawać się problemem związanym z brakiem dyscypliny lub złym wychowaniem, to nie jest wina dziecka ani rodziców. Zaburzenie to ma swoje podłoże w wielu czynnikach, dlatego leczenie i wsparcie skupiają się na zrozumieniu i radzeniu sobie z wyzwaniami, z którymi borykają się dzieci i młodzież z ADHD.

 Dla wielu rodziców i opiekunów ADHD dziecka stanowi wyzwanie, jednak terapia prowadzona przez doświadczonego psychologa w gabinecie psychologicznym może znacząco poprawić jakość życia dziecka ,oraz pomóc mu w skutecznym radzeniu sobie z objawami ADHD. Poniżej omówimy różne możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z ADHD.

Terapia oparta o trening umiejętności społecznych:

Psycholog wspiera dziecko w nauce konkretnych umiejętności, które pomagają mu lepiej radzić sobie z trudnościami wynikającymi z zaburzenia. Często wykorzystuje się techniki takie jak trening umiejętności społecznych, naukę organizacji i planowania, a także naukę strategii regulacji napięcia emocjonalnego. Terapia ta pomaga dziecku rozwinąć potrzebne mu umiejętności, które ułatwiają mu funkcjonowanie w codziennym życiu. Trening umiejętności społecznych może być również przeprowadzony w grupie, tak by dziecko z ADHD mogło uczyć się wraz z innymi dziećmi borykającymi się z różnymi trudnościami strategii radzenia sobie z społeczeństwie.

Terapia poznawczo-behawioralna:

Z badań naukowych wynika, że jest to jedna z najskuteczniejszych metod pracy z ADHD u dzieci i młodzieży. Ta forma terapii skupia się między innymi na identyfikacji i zmianie myśli oraz przekonań, które mogą wpływać na zachowanie i emocje dziecka. Psycholog pracuje z dzieckiem nad rozwijaniem wspierających myśli i podejść do trudności, co może pomóc w redukcji objawów ADHD i poprawie funkcjonowania.

 Terapia rodzinna:

 ADHD nie dotyka tylko samego dziecka, ale też jego rodziny. Terapia rodzinna pomaga zrozumieć i radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie za sobą to zaburzenie neurorozwojowe. Psycholog wspiera rodziców w rozwijaniu skutecznych strategii wychowawczych, które uwzględniają specyficzne potrzeby ich dziecka. W terapii rodziny można również pracować nad poprawą komunikacji i współpracy w rodzinie.

Edukacja i wsparcie dla rodziców:

Psycholog może dostarczyć rodzicom informacji na temat ADHD, co pozwala na lepsze zrozumienie tego zaburzenia i przygotowanie się rodziców na to jakich zachowań mogą się spodziewać u dziecka. Psycholog dziecięcy może również udzielić rodzicom praktycznego wsparcia w postaci wskazówek i narzędzi do radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z ADHD.

Monitorowanie postępów:

W gabinecie psychologicznym, dziecko jest systematycznie monitorowane pod kątem postępów w pracy terapeutycznej. Psycholog ocenia skuteczność zastosowanych strategii i dostosowuje terapię do możliwości dziecka, tak aby uzyskać najlepsze wyniki.

Podsumowując, gabinecie psychologicznym dostępne są różnorodne możliwości pracy terapeutycznej z ADHD u dzieci i młodzieży. Współpraca z doświadczonym psychologiem może pomóc w zrozumieniu tego zaburzenia, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ,oraz poprawie jakości życia dziecka i całej rodziny. Kluczem do skutecznego leczenia jest indywidualne podejście, które uwzględnia unikalne potrzeby i możliwości każdego pacjenta. Dzięki odpowiedniej terapii, dzieci i młodzież z ADHD mają szansę na życie, w którym będą potrafić radzić sobie z objawami zaburzenia, tak by ono nie determinowało ich codzienności.

Korzyści z terapi ADHD

Terapia ADHD dla dzieci i młodzieży może pomóc poprawić koncentrację i skupienie uwagi, zmniejszyć impulsywność oraz kontrolować nadmierną aktywność. Pomaga także rozwijać umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, ucząc strategii organizacji, planowania i kontroli emocji. Dzięki terapii, dzieci i młodzież z ADHD mogą osiągnąć lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społecznej.

N
Pomaga w rozwijaniu umiejętności koncentracji, organizacji i planowania, co przekłada się na lepsze wyniki szkolne.
N
Wspiera w rozwijaniu umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, empatia i rozwiązywanie konfliktów.
N
Pomaga w kontrolowaniu impulsywnych reakcji i podejmowaniu przemyślanych decyzji.
N
Pomaga zrozumieć swoje unikalne cechy i wyzwania związane z tym zaburzeniem.
Dziewczynka w wieku przedszkolnym krzyczy i reaguje agresywnie. ADHD u dzieci
Pasja i profesjonalizm

Jesteśmy pasjonatami swojej pracy i przez to  angażujemy się w badania oraz rozwój w dziedzinie psychologii dziecięcej i młodzieżowej.

Wysokie kwalifikacje

Połączenie wysokiej jakości wykształcenia z praktycznym doświadczeniem w pracy z dziećmi o różnych trudnościach emocjonalnych i behawioralnych.

Etyka i wysokie standardy zawodowe.

Przestrzegamy etyki zawodowej i standardów praktyki psychologicznej.  Działamy działają zgodnie z etycznymi zasadami, respektując prywatność i dobro swoich pacjentów.

Dlaczego warto z Nami współpracować.

Tworzymy przyjazną, pozytywną atmosferę, która pomaga dziecku czuć się komfortowo i być zaakceptowanym podczas sesji terapeutycznych. Wszystkie sesje i informacje pozostają w pełnej poufności, a my przestrzegamy najwyższych standardów etycznych w swojej praktyce.

N
Mamy doświadczenie w pracy z różnymi problemami terapeutycznycmi.
N
Oferujemy rodzicom narzędzia i wskazówki, które mogą wspierać rozwój dziecka także poza terapią.
N
Wielu naszych pacjentów osiągnęło znaczące postępy w swoim emocjonalnym i społecznym rozwoju.
N
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić komfortowe i wspierające środowisko terapeutyczne.

Zapraszamy do kontaktu

Spis Treści
2
3
loading
Verified by MonsterInsights