Twarzą w Twarz Zaburzenia Emocjonalne u Dzieci: Co Każdy Rodzic wiedzieć powinien.

Czarno-biały obraz smutnego chłopczyka w wieku przedszkolnym z wyrazem smutku w oczach. Zaburzenia emocjonalne u dzieci

Najczęściej zadawane pytania.

Jak rozpoznać zaburzenia emocjonalne u dziecka?

Rozpoznanie zaburzeń emocjonalnych u dziecka wymaga uważnej obserwacji jego zachowań i reakcji na różne sytuacje. Objawy mogą obejmować częste zmiany nastroju, wycofanie się, nadmierną agresję lub lęk, trudności w relacjach społecznych oraz problemy ze snem lub koncentracją. Istotne jest również zauważenie, czy te symptomy utrzymują się przez dłuższy czas i wpływają na codzienne funkcjonowanie dziecka. W razie wątpliwości warto skonsultować się z pediatrą lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego.

Jakie są objawy zaburzeń emocjonalnych u dzieci?

Objawy zaburzeń emocjonalnych u dzieci mogą być różnorodne i obejmować zmiany nastroju, takie jak częste smutki, irytację czy nadmierną ekscytację. Dziecko może także wykazywać trudności w regulacji emocji, przejawiające się na przykład poprzez częste wybuchy gniewu lub płacz bez wyraźnej przyczyny. Dodatkowo, zaburzenia emocjonalne mogą objawiać się także w postaci problemów z koncentracją, zaburzeń snu, wycofania społecznego lub nadmiernej aktywności. Warto zauważyć te symptomy i skonsultować się z profesjonalistą, aby zapewnić dziecku odpowiednie wsparcie i pomoc.

Jakie są przyczyny zaburzeń emocjonalnych u dzieci?

Przyczyny zaburzeń emocjonalnych u dzieci mogą być wielorakie i złożone, często wynikają z interakcji wielu czynników. Czynniki genetyczne, biologiczne i środowiskowe, takie jak traumy, stres rodzinny, rozłąka rodzicielska lub niewłaściwa opieka, mogą przyczynić się do rozwoju tych zaburzeń. Dodatkowo, niedostateczne umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz brak wsparcia i stabilności w otoczeniu mogą również mieć istotny wpływ na rozwój zaburzeń emocjonalnych u dzieci.

Jak pomóc dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi?

Aby pomóc dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi, istotne jest zapewnienie mu wsparcia emocjonalnego i bezpiecznego środowiska. Regularna komunikacja z dzieckiem, słuchanie jego potrzeb i uczuć oraz udzielanie mu wsparcia emocjonalnego może być bardzo pomocne. Dodatkowo, skorzystanie z pomocy specjalistów, takich jak psycholog dziecięcy czy terapeuta zajmujący się zaburzeniami emocjonalnymi, może umożliwić dziecku uzyskanie odpowiedniej terapii i narzędzi do radzenia sobie z emocjami.

Klucz do zdrowia psychicznego

Twarzą w Twarz Zaburzenia Emocjonalne u Dzieci: Co Każdy Rodzic wiedzieć powinien.

Zaburzenia emocjonalne u dzieci i ich leczenie jest procesem, który ma na celu pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i poprawić jego funkcjonowanie psychologiczne. Istnieje wiele różnych podejść terapeutycznych, które mogą być stosowane w terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

 

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) a zaburzenia emocjonalne u dzieci.

Jest jednym z najskuteczniejszych podejść terapeutycznych stosowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami emocjonalnymi. Opiera się na założeniu, że nasze myśli, uczucia i zachowania wzajemnie oddziałują, wpływając na nasze samopoczucie i funkcjonowanie. TPB skupia się na identyfikacji negatywnych wzorców myślenia i zachowania oraz na rozwijaniu zdrowszych sposobów radzenia sobie z emocjami.

W trakcie terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży, terapeuta pomaga zrozumieć i zmodyfikować destrukcyjne myśli oraz zachowania, które mogą utrzymywać zaburzenia emocjonalne. Terapeuta pracuje z pacjentem, aby nauczyć go zdrowszych strategii radzenia sobie z emocjami, stawiania czoła trudnościom oraz rozwijania pozytywnego myślenia.

W terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży często wykorzystuje się różnorodne techniki, takie jak:

 1. Zidentyfikowanie myśli i przekonaniach: Terapeuta wspomaga dziecko lub młodzież w rozpoznawaniu negatywnych myśli, które mogą wywoływać uczucia lęku, smutku czy złości. Następnie pomaga w zastąpieniu ich bardziej realistycznymi i konstruktywnymi myślami.
 2. Ćwiczenia relaksacyjne: Dzieci i młodzież uczą się różnych technik relaksacyjnych, które pomagają im w redukcji napięcia i stresu.
 3. Strategie radzenia sobie: Terapeuta wspiera pacjenta w nauce zdrowych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami życia. To może obejmować rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, asertywności, czy komunikacji interpersonalnej.
 4. Eksponowanie i desensytyzacja: W przypadku niektórych zaburzeń, takich jak fobie czy zaburzenia lękowe, TPB wykorzystuje techniki eksponowania dziecka stopniowo do wywołujących lęk sytuacji w bezpiecznym środowisku, aby stopniowo zmniejszyć uczucie niepokoju.

Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży jest zazwyczaj krótkoterminowa i skoncentrowana na konkretnych celach terapeutycznych. Celem jest wspieranie dziecka lub młodzieży w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami, budowaniu zdrowych relacji społecznych oraz poprawie ogólnego samopoczucia. Istotne jest, aby terapia była prowadzona przez wyszkolonego i doświadczonego terapeutę, który potrafi dostosować podejście do indywidualnych potrzeb i charakterystyki pacjenta.

Terapia rodzinna

jest ważnym podejściem terapeutycznym w przypadku zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, ponieważ uwzględnia wpływ relacji i dynamiki rodzinnej na zdrowie emocjonalne pacjenta. Wykorzystanie terapii rodzinnej może przynieść wiele korzyści, zarówno dla dziecka lub młodzieży, jak i dla całej rodziny. Oto kilka aspektów, które warto uwzględnić w kontekście wykorzystania terapii rodzinnej przy zaburzeniach emocjonalnych:

 1. Zrozumienie kontekstu rodzinnej: Terapia rodzinna pozwala na lepsze zrozumienie funkcjonowania całej rodziny jako systemu, identyfikację wzorców komunikacyjnych i relacji, które mogą wpływać na rozwój i utrwalanie zaburzeń emocjonalnych u dziecka lub młodzieży.
 2. Uzdrawianie relacji: Terapia rodzinna może pomóc w naprawie uszkodzonych lub zakłóconych relacji między członkami rodziny. Poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia może znacząco wpłynąć na zdrowie emocjonalne wszystkich członków rodziny.
 3. Wspieranie rodziców: Terapia rodzinna może służyć jako wsparcie dla rodziców, którzy często są pierwszymi osobami, które zauważają znaki zaburzeń emocjonalnych u swojego dziecka. Terapeuta może pomóc rodzicom w zrozumieniu potrzeb swojego dziecka oraz w wypracowaniu efektywnych strategii wspierających jego zdrowy rozwój emocjonalny.
 4. Przeciwdziałanie wzmacnianiu negatywnych wzorców: Terapia rodzinna może pomóc uniknąć sytuacji, w których zachowania lub interakcje w rodzinie wzmacniają negatywne wzorce myślenia i zachowania u dziecka lub młodzieży. Dzięki terapii rodzina może wspólnie pracować nad promowaniem pozytywnych i zdrowych reakcji.
 5. Skuteczność terapii: Badania wykazują, że terapia rodzinna może być bardziej skuteczna w przypadku niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży niż terapia indywidualna. Praca z całym systemem rodzinny może przynieść długofalowe korzyści w procesie zdrowienia.

Terapeuta rodzinny pracuje z rodziną jako całością, starając się zrozumieć ich perspektywy, potrzeby i cele. Współpracuje z członkami rodziny, aby wspólnie wypracować pozytywne zmiany, które pomogą w lepszym radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi dziecka lub młodzieży. W przypadku zaburzeń emocjonalnych, ważne jest, aby terapia rodzinna była integrowana z innymi formami terapii, takimi jak terapia indywidualna czy farmakoterapia, aby zapewnić wszechstronne i kompleksowe podejście do leczenia.

Terapia gry

znana również jako terapia zabawą, jest jedną z form terapii stosowanych w przypadku dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi. Jest to kreatywny proces, który pozwala dzieciom i młodzieży wyrażać swoje emocje, myśli i doświadczenia za pomocą różnorodnych technik gry i zabawy. Ta forma terapii jest skuteczna i popularna ze względu na swoje dostosowanie do potrzeb rozwojowych dzieci oraz zdolność osiągnięcia efektywnego komunikowania się z nimi.

Oto kilka korzyści i zalet wykorzystania terapii gry w przypadku zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży:

 1. Wyrażanie emocji: Terapia gry pozwala dzieciom na wyrażanie swoich emocji w bezpośredni sposób. Zamiast polegać na słowach, dzieci mogą używać różnych form sztuki, ról czy rekwizytów do przedstawiania swoich uczuć i przeżyć.
 2. Rozwiązywanie problemów: Podczas terapii gry dzieci mogą zyskać umiejętność rozwiązywania problemów, próbując różnych strategii i reakcji w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku.
 3. Zwiększenie samoświadomości: Terapia gry może pomóc dzieciom lepiej zrozumieć swoje uczucia, myśli i reakcje, co prowadzi do większej samoświadomości.
 4. Rozwijanie zdolności społecznych: Gry terapeutyczne mogą pomóc w rozwijaniu zdolności społecznych, takich jak empatia, rozumienie perspektywy innych osób i budowanie zdrowych relacji.
 5. Obniżanie poziomu stresu: Poprzez angażowanie się w zabawę i kreatywność, dzieci mogą zmniejszyć poziom stresu i napięcia, co ma korzystny wpływ na ich samopoczucie emocjonalne.
 6. Przetwarzanie traumy: Terapia gry może pomóc dzieciom w przetwarzaniu trudnych doświadczeń, jak np. traumy, poprzez przedstawianie ich w bezpiecznym otoczeniu.
 7. Poprawa komunikacji: Dzieci, które mają trudności w ekspresji słownej, mogą znaleźć alternatywny sposób komunikacji dzięki terapii gry, co poprawia jakość komunikacji z terapeutą i innymi osobami.
 8. Motywacja do terapii: Dla wielu dzieci i młodzieży terapia gry jest bardziej przystępna i atrakcyjna niż tradycyjna terapia rozmową, co może zachęcić do aktywnego uczestnictwa w procesie terapeutycznym.

Warto zaznaczyć, że terapia gry nie jest odpowiednia dla wszystkich dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi. Wybór odpowiedniej formy terapii powinien być zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji dziecka. Terapeuci specjalizujący się w terapii dzieci i młodzieży są odpowiednio wykwalifikowani, aby ocenić, czy terapia gry jest odpowiednia w konkretnym przypadku, czy też lepszym rozwiązaniem będzie inna forma terapii.

Ważne jest, aby terapia była dostosowana do indywidualnych potrzeb i umiejętności dziecka. Terapeuta powinien pracować wraz z dzieckiem i jego rodziną, aby opracować plan terapeutyczny, który będzie skuteczny i dostosowany do konkretnych potrzeb dziecka.

Terapia zaburzeń emocjonalnych u dzieci może być długotrwałym procesem, który wymaga zaangażowania zarówno ze strony dziecka, jak i rodziny.

Korzyści z terapii zaburzeń emocjonalnych u dzieci.

Terapia zaburzeń emocjonalnych dla dzieci i młodzieży może mieć wiele korzyści, które wpływają na ich rozwój i dobre samopoczucie. Oto niektóre z głównych korzyści:

N

Rozwój zdrowych mechanizmów radzenia sobie z emocjami i stresem. To daje im narzędzia do radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami, zamiast unikania ich lub popadania w niezdrowe zachowania.

N

Poprawa funkcjonowania szkolnego: Dzieci i młodzież, które uczestniczą w terapii, mogą doświadczyć poprawy w swojej zdolności do koncentracji, przyswajania wiedzy oraz radzenia sobie z emocjami w szkole.

N

Poprawa umiejętności komunikacyjnych może zapobiegać konfliktom i pomagać w nawiązywaniu trwałych przyjaźni.

N

Terapia może pomóc w zmniejszeniu nasilenia objawów takich jak lęki, depresja, zaburzenia zachowania czy zaburzenia odżywiania.

Czarno-biały obraz smutnego chłopczyka w wieku przedszkolnym z wyrazem smutku w oczach. Zaburzenia emocjonalne u dzieci

Pasja i profesjonalizm

Jesteśmy pasjonatami swojej pracy i przez to  angażujemy się w badania oraz rozwój w dziedzinie psychologii dziecięcej i młodzieżowej.

Wysokie kwalifikacje

Połączenie wysokiej jakości wykształcenia z praktycznym doświadczeniem w pracy z dziećmi o różnych trudnościach emocjonalnych i behawioralnych.

Etyka i wysokie standardy zawodowe.

Przestrzegamy etyki zawodowej i standardów praktyki psychologicznej.  Działamy działają zgodnie z etycznymi zasadami, respektując prywatność i dobro swoich pacjentów.

Dlaczego warto z Nami współpracować ?

Tworzymy przyjazną, pozytywną atmosferę, która pomaga dziecku czuć się komfortowo i być zaakceptowanym podczas sesji terapeutycznych. Wszystkie sesje i informacje pozostają w pełnej poufności, a my przestrzegamy najwyższych standardów etycznych w swojej praktyce.

N

Mamy doświadczenie w pracy z różnymi problemami terapeutycznycmi.

N

Oferujemy rodzicom narzędzia i wskazówki, które mogą wspierać rozwój dziecka także poza terapią.

N

Wielu naszych pacjentów osiągnęło znaczące postępy w swoim emocjonalnym i społecznym rozwoju.

N

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić komfortowe i wspierające środowisko terapeutyczne.

Zapraszamy do kontaktu

Spis Treści
2
3
loading
Verified by MonsterInsights