Polityka prywatności

Up Smart Management Dariusz Supeł. dba o ochronę Państwa prywatności oraz danych osobowych, gromadzonych podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym danych osobowych. Pragniemy poinformować Państwa o zasadach zbierania, przetwarzania i wykorzystywania tych danych oraz o środkach zabezpieczających,

które podjęliśmy zgodnie z obowiązującym prawem.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych, które są pozyskiwane przez Up Smart Management Dariusz Supeł z siedzibą we Wrocławiu ul. Strażacka 10 (dalej nazywaną “Administratorem”).

1.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), krajową ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych na platformie

Zbieranie statystyk odwiedzin strony:

2.1. Przetwarzane dane obejmują:

  1. a) Pliki cookies (identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń).

2.2. Cel przetwarzania danych to administrowanie serwisem oraz dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników.

2.3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi uzasadniony interes administratora.

2.4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 miesięcy.

Korzystanie z formularza kontaktowego/rejestracyjnego:

2.5. Przetwarzane dane obejmują:

  1. a) Imię i nazwisko.
  2. b) Adres e-mail.
  3. c) Numer telefonu.

2.6. Cele przetwarzania danych to udzielenie odpowiedzi na pytania, korespondencja w sprawie umawiania wizyt.

2.7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

2.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji kontaktu lub odpowiedzi na pytania oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi.

3.Przekazywanie danych osobowych

3.1. Dane osobowe mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom zgodnie ze specyfiką działania Platformy, po wcześniejszym zawarciu pisemnej umowy powierzenia danych osobowych z innym podmiotem. Dane osobowe mogą być również przekazywane odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

3.2. Dane osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani podmiotom, o ile nie wyrażą Państwo na to zgody.

4. Prawa użytkowników.

4.1. Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

4.2. Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

4.3. Użytkownicy mają prawo do przeniesienia swoich danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

4.4. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4.5. Dane osobowe użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

4.6. Ze względu na korzystanie z Google Analytics, dane osobowe użytkowników będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy#infodelete.

4.7. Wymienione prawa użytkownicy mogą zrealizować kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem upsmartman@gmail.com.

5.Środki techniczne i organizacyjne

5.1. Podjęliśmy działania mające na celu zabezpieczenie danych i ochronę prywatności użytkowników.

5.2. Osoby współpracujące z nami otrzymują odpowiednie upoważnienia i zobowiązują się do zachowania poufności informacji. Wdrożyliśmy dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych.

5.3. Platforma umożliwia ograniczanie dostępu do danych osobowych tylko dla upoważnionych osób.

5.4. Posiadamy możliwość blokowania użytkowników, którzy naruszają regulamin lub przepisy prawa.

5.5. Robimy kopie zapasowe danych.

5.6. Użytkownicy również powinni dbać o bezpieczeństwo swoich danych logowania.

6.Cookies

6.1. Podczas korzystania z Platformy wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu.

6.2. Użytkownicy mogą zarządzać plikami cookies i zablokować je w swojej przeglądarce.

6.3. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: wymagane (do zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu) i opcjonalne (tymczasowe, generowane podczas przeglądania).

6.4. Wykorzystujemy również pliki cookies związane z serwisami zewnętrznymi, takimi jak Google Analytics. Zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności.

6.5. Użytkownicy mogą zablokować przesyłanie danych do Google Analytics za pomocą odpowiedniego dodatku do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

7.Logi serwera

7.1. Serwer automatycznie gromadzi dane techniczne użytkowników, takie jak używany protokół internetowy, adresy IP, system operacyjny, przeglądarka, liczba odwiedzin witryny i odwiedzane strony internetowe.

7.2. Dane te są wykorzystywane jedynie do administrowania serwisem i zapewnienia efektywnego działania usług hostingowych.

8. Inne strony internetowe

8.1. Na Platformie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od nas i nie są przez nas nadzorowane.

8.2. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, które użytkownicy powinni zapoznać się zawsze przy ich odwiedzaniu.

8.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi przez inne strony.

9.Korzystanie z wtyczek zewnętrznych serwisów

9.1. Platforma może zawierać odniesienia do innych serwisów, ale nie mamy wpływu na przetwarzanie danych na tych witrynach.

10.Postanowienia końcowe

10.1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosujemy odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10.2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na Platformie.

loading
Verified by MonsterInsights